top of page

Personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 27. april 2018

Indigoboom A.S.  selskapsnummer 914248906 med forretningskontor i Maridalsveien 89 i Oslo Norge ("Indigoboom A.S." "Vi").

Indigobooms databeskyttelses- og personverntiltak styres av (i) den generelle databeskyttelsesforordningen ((EU) 2016/679) (“GDPR”) og eventuelle nasjonale gjennomføringslover, forskrifter og sekundærlovgivning, i Norge og deretter (ii) evt. etterfølger lovgivning til GDPR eller Data Protection Act 1998 ("Data Protection Legislation").

1. Introduksjon

 

2. Personopplysninger og grunnlag for innsamling

 

3. Hvis du unnlater å oppgi personopplysninger

 

4. Hvordan samles dine personopplysninger inn?

 

5. Formål som Indigoboom A.S vil bruke dine personopplysninger til

 

6. Endring av formål

 

7. Hvordan dine personopplysninger kan deles

 

8. Hvordan Indigoboom lagrer personopplysninger

 

9. Oppbevaring av personopplysninger

 

10. Dine rettigheter

 

11. Barn

 

12. Klager

 

13. Spørsmål og kontaktinformasjon

 

 

1. Introduksjon

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Indigoboom A.S. bruker og beskytter all informasjon du gir til Indigoboom A.S. (inkludert informasjon gitt gjennom nettstedet indigoboom.com eller indigoboom.no eller andre nettsteder som Indigoboom A.S. leverer sine tjenester til deg (“nettsteder”)).

Indigoboom A.S. basert i Norge og leverer musikkdistribusjon til sine kunder. ("Tjenester"). Som sådan kan Indigoboom A.S. behandle personopplysninger om sine medlemmer, kunder, kontakter og besøkende på sine nettsider.

 

 

2. Personopplysninger og grunnlag for innsamling

For formålet med databeskyttelseslovgivningen, der personopplysninger leveres direkte til Indigoboom A.S. gjennom bruk av nettstedet, e-post eller andre midler Indigoboom A.S. vil være behandlingsansvarlig (som definert i databeskyttelseslovgivningen) av slik informasjon. Hvor Indigoboom A.S. gis informasjon kun med det formål å utføre en kontrakt eller hvor Indigoboom A.S. kan ikke bestemme bruken av slik informasjon, Indigoboom A.S. vil være databehandler (som definert i databeskyttelseslovgivningen) av slik informasjon.

Indigoboom A.S. kan samle inn, bruke, lagre og overføre forskjellige typer personopplysninger om deg som Indigoboom A.S. har gruppert seg som følger:

     • Identitetsdata inkludert navn, brukernavn eller lignende identifikatorer.

     • Kontaktdata inkludert faktureringsadresse, leveringsadresse, e-postadresse og telefonnumre.

     • Finansielle data inkludert bankkonto og andre betalingsdetaljer.

     • Transaksjonsdata inkludert detaljer om betalinger til og fra deg og andre detaljer om produkter og tjenester du har kjøpt fra Indigoboom A.S..

     • Bruksdata inkludert informasjon om hvordan du bruker Indigoboom A.S. sine tjenester eller sender inn en forespørsel eller forespørsel via nettsidene.

     • Markedsføring og kommunikasjon inkludert dine preferanser for å motta markedsføring eller undersøkelser fra oss og våre tredjeparter og dine kommunikasjonspreferanser.

     • Tilleggsinformasjon inkludert tilleggsinformasjon du valgte å gi oss.

Med mindre du gir oss slik informasjon for å tilpasse tjenesten vi kan gi deg,  behandler Indigoboom A.S. ingen spesielle kategorier av personopplysninger om deg (dette inkluderer detaljer om din rase eller etnisitet, religiøse eller filosofiske overbevisninger, sexliv, seksuell legning, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, informasjon om din helse og genetiske og biometriske data). Indigoboom  A.S.vil heller ikke samle inn informasjon om straffedommer og lovbrudd.

 

 

3. Hvis du unnlater å oppgi personopplysninger

Der du unnlater å oppgi personopplysninger når du blir bedt om det, kan Indigoboom A.S.  være ute av stand til å oppfylle kontrakten den har eller prøver å inngå. I dette tilfellet må Indigoboom A.S. kanskje kansellere tjenestene, men vi vil varsle deg hvis dette er tilfelle på det tidspunktet.

 

 

4. Hvordan samles dine personopplysninger inn?

Indigoboom A.S. bruker forskjellige metoder for å samle inn personopplysninger fra og om deg, inkludert gjennom:

     • Direkte interaksjoner. Du kan gi oss din identitet, kontakt og økonomiske data ved å fylle ut skjemaer eller ved å korrespondere med oss ​​via post, telefon, e-post eller på annen måte. Dette inkluderer personopplysninger du oppgir når du:

     ◦ søker om tjenestene;

     ◦ gir oss tilbakemelding eller fullfører en spørreundersøkelse;

     ◦ ber om markedsføring til deg; eller

     ◦ oppretter en konto på våre nettsider.

     • Tredjeparter. Vi kan motta personopplysninger om deg fra ulike tredjeparter.

 

5. Formål som Indigoboom A.S. vil bruke dine personlige data til.

Nedenfor er en beskrivelse av alle måtene vi planlegger å bruke dine personopplysninger på, og hvilke  juridiske grunnlag vi er avhengige av for å gjøre det. Vi har også identifisert hva våre legitime interesser er, der det er hensiktsmessig.

Merk at vi kan behandle dine personopplysninger for mer enn én lovlig grunn avhengig av det spesifikke formålet vi bruker dataene dine til. Ta kontakt med support@indigoboom.com

 

6. Endring av formål

Indigoboom A.S. vil bare bruke dine personopplysninger til formålene de ble samlet inn for, med mindre vi med rimelighet anser at vi trenger å bruke dem av en annen grunn og den grunnen er forenlig med det opprinnelige formålet. Hvis du ønsker å få en forklaring på hvordan behandlingen for det nye formålet er forenlig med det opprinnelige formålet, vennligst kontakt support@indigoboom.com

Hvis vi trenger å bruke dine personopplysninger til et ikke-relatert formål, vil vi varsle deg og vi vil forklare det juridiske grunnlaget som tillater oss å gjøre det. Vær oppmerksom på at vi kan behandle dine personopplysninger uten din viten eller ditt samtykke, i samsvar med reglene ovenfor, der dette er påkrevd eller tillatt ved lov.

 

 

7. Hvordan dine personopplysninger kan deles

Personopplysninger som Indigoboom A.S. samlet inn i samsvar med denne personvernerklæringen, kan deles som følger:

     • med tredjepartskonsulenter valgt av Indigoboom A.S., som digitale forhandlere, produktsjekkere og logistikkselskaper;

 

     • hvor informasjon deles gjennom offentlige plattformer i samsvar med levering av tjenestene;

     • med markedsplasser som Amazon, Spotify, M. fl.

     • hvor Indigoboom A.S. er forpliktet til å avsløre dine personopplysninger for å overholde enhver juridisk forpliktelse, eller for å håndheve eller anvende Indigoboom A.S.s vilkår og betingelser og andre avtaler;

     • med tredjeparts inkassobyråer;

     • for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Indigoboom A.S. og dets kunder, eller andre. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med det formål å beskytte svindel og for å overholde lover; og

     • med tredjeparter som vi kan velge å selge, overføre eller slå sammen deler av vår virksomhet eller våre eiendeler til. Alternativt kan vi søke å kjøpe andre virksomheter eller fusjonere med dem. Hvis det skjer en endring i virksomheten vår, kan de nye eierne bruke dine personopplysninger på samme måte som beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

8. Hvordan Indigoboom A.S. lagrer personopplysninger

Indigoboom A.S.  lagrer dine personopplysninger innenfor EU.

Indigoboom A.S. kan dele dine personopplysninger med noen tredjeparter som er basert utenfor Norge. I dette tilfellet vil Indigoboom A.S.  sørge for at passende sikkerhetstiltak og behandlingsbestemmelser er på plass for å beskytte dine personopplysninger.

 

Datasikkerhet

Vi har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å forhindre at dine personlige data ved et uhell går tapt, brukes eller får tilgang til på en uautorisert måte, endres eller avsløres. I tillegg begrenser vi tilgangen til dine personopplysninger til de ansatte, agenter, kontraktører og andre tredjeparter som har et forretningsbehov å vite. De vil kun behandle dine personopplysninger etter våre instrukser, og de er underlagt taushetsplikt.

 

 

9. Oppbevaring av personopplysninger

Vi vil bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene vi samlet dem inn for, inkludert for å tilfredsstille eventuelle juridiske, regnskaps- eller rapporteringskrav. Generelt oppbevarer vi personopplysninger i samsvar med våre interne oppbevaringsprosedyrer, som er bestemt i samsvar med våre regulatoriske forpliktelser og god praksis. Disse oppbevaringsperiodene avhenger av informasjonens art, og kan endres. Hvis du har spørsmål i denne forbindelse, vennligst kontakt oss ved å bruke detaljene nedenfor.

 

 

10. Dine rettigheter

Under visse omstendigheter har du rettigheter i henhold til databeskyttelseslovgivningen i forhold til dine personopplysninger. Disse inkluderer retten til:

     • be om tilgang til dine personlige data;

     • be om retting av dine personopplysninger;

     • be om sletting av dine personlige data;

     • protestere mot behandling av dine personopplysninger;

     • be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger;

     • be om overføring av dine personlige data; og

     • rett til å trekke tilbake samtykke.

For å utøve noen av rettighetene ovenfor, vennligst send forespørselen din via e-post til: support@indigoboom.com

Der du utøver din rett til sletting eller hvor informasjon slettes i samsvar med Indigoboom A.S.s retningslinjer for oppbevaring, vær oppmerksom på at etter sletting av dine personopplysninger kan de ikke gjenopprettes, så hvis du trenger en kopi av disse personopplysningene, vennligst be om dette i perioden Indigoboom A.S. beholder dataene.

 

 

11. Barn

Nettstedet er ikke ment for barn. Indigoboom A.S. vil ikke bevisst samle inn personopplysninger fra personer under 18 år og vil umiddelbart slette slike data som senere er bestemt slik.

 

 

12. Klager

Hvis du ønsker å klage i forhold til hvordan Indigoboom A.S. kan ha lagret, brukt eller behandlet dine personopplysninger, har du rett til å klage når som helst. Indigoboom A.S. vil imidlertid sette pris på sjansen til å håndtere dine bekymringer før du henvender deg til de relevante myndighetene, så vær så snillkontakt oss i første omgang.

Endringer i denne personvernerklæringen og din plikt til å informere oss om endringer

Når det er nødvendig, vil endringer i denne personvernreglene legges ut her. Der endringer er betydelige, kan vi også sende e-post til alle våre registrerte brukere med de nye detaljene, og der det kreves av loven, vil vi innhente ditt samtykke til disse endringene.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 25. juni 2018.

Det er viktig at personopplysningene vi har om deg er nøyaktige og oppdaterte. Hold oss ​​informert dersom dine personopplysninger endres under forholdet ditt til oss.

 

 

13. Spørsmål og kontaktinformasjon

For spørsmål eller for ytterligere informasjon, vennligst kontakt: support@indigoboom.com

bottom of page